ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ


Χριστίνα  Πιτάκη: Προϊσταμένη Νηπιαγωγός

Αικατερίνη Εξηντάρα: Νηπιαγωγός
Αρετή Σκουλαριώτη: Νηπιαγωγός

3 σχόλια:

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-23

 Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022 . Εγγραφές μετά τ...